Preview
Bel +31 (0)24 35 22 571
Unica Fire Safety B.V.  Rotterdam 10
Privacy Statement
Ontdek ons Privacy Statement

Privacy Statement Applicom

Veilig werken doen we samen!

Applicom verzamelt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. In dit privacy statement treft u informatie aan over de verwerking van persoonsgegevens door Applicom Nederland B.V.

Applicom zorgt voor een veilige werkomgeving voor medewerkers, maar ook voor onze klanten en betrokkenen

Inleiding

Applicom Nederland B.V. hecht waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Applicom Nederland B.V. kwalificeert bij de verwerking van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Daarbij houdt Applicom Nederland B.V. zich aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de Uitvoeringswet AVG.

De contactgegevens van Applicom Nederland B.V.:
Applicom Nederland B.V.
Privacy
Rondweg 13
6515 AS Nijmegen
welkom@applicom.nl 

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen, indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement is altijd te vinden op www.applicom.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Applicom legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u klant bent van Applicom Nederland B.V., reageert op een vacature van Applicom Nederland B.V. of anderszins contact heeft met Applicom Nederland B.V.

Het kan hierbij gaan om gegevens zoals:

 • Contactgegevens: naam adres, functie, telefoonnummer, bankrekeningnummer, KvK-nummer, btw-nummer, mailadres, factuurgegevens, geboortedatum, geslacht, nationaliteit en/of opgegeven interesses.
 • In het kader van communicatie: mail correspondentie en/of brieven.

De gegevens worden door uzelf verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde.

Wettelijke grondslag en doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Applicom Nederland B.V. verwerkt op basis van een of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde;
 • De verwerking geschiedt met uw toestemming.
  Bij verwerking op basis van uw toestemming zal deze afzonderlijk aan u gevraagd worden en kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Applicom Nederland B.V. verwerkt persoonsgegevens met als doel:

 • Uitvoering geven aan de gesloten overeenkomst zoals het inkopen van goederen en/of diensten;
 • Ten behoeve van het voeren van een (betalings-)administratie, verrichten van betalingen;
 • Het onderhouden van contacten en informeren over de diensten van Applicom Nederland B.V.;
 • Interne bedrijfsvoering, doen van betalingen;
 • Toegangscontrole en beveiliging van de kantoorpanden.

Applicom Nederland B.V.verwerkt ook persoonsgegevens van sollicitanten. Informatie hierover treft u aan in ons Privacy Statement Sollicitanten

Delen met anderen

Applicom Nederland B.V. verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ten behoeve van de dienstverlening kan het voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer een land een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens biedt dan de EER, dan ziet Applicom Nederland B.V. er op toe dat de doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving hieromtrent.

Hoelang we gegevens bewaren

Applicom Nederland B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld. Waarbij te gelden heeft dat persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd gedurende 7 jaar worden bewaard.

Beveiliging

Applicom Nederland B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, kunt u contact opnemen met welkom@applicom.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op basis van de AVG heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten, recht op:

 • Informatie of er persoonsgegevens van u worden verwerkt, en indien dit zo is het recht op inzage in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden;
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Verwijdering van de persoonsgegevens;
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om te verzoeken de verwerking te beperking;
 • Dataportabiliteit;
 • Het herroepen van uw toestemming, wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

Houd er rekening mee dat uw rechten in sommige gevallen niet absoluut zijn en dat Applicom Nederland B.V. mogelijk niet verplicht is om aan uw verzoek te voldoen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Applicom Nederland B.V. van u verzamelt en gebruikt, kunt u Applicom Nederland B.V. vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar welkom@applicom.nl. Applicom Nederland B.V. zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Klikgedrag en IP-adres

Op de website van Applicom Nederland B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden op basis van een IP-adres. Het doel hiervan is om de gebruikservaring van de website en de diensten van Applicom Nederland B.V. te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Om dit te kunnen doen maakt Applicom Nederland B.V. gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen gebruikt worden om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Cookies

Applicom Nederland B.V. maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Voor meer details verwijzen we u naar onze cookieverklaring.

Applicom Nederland B.V. en andere websites

Op de website van Applicom Nederland B.V. treft u een aantal (hyper)links aan naar andere websites. Applicom Nederland B.V. draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacy statements van de websites die u bezoekt.

Vragen / klachten

Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop Applicom Nederland B.V. omgaat met uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen via welkom@applicom.nl of per post:

Applicom Nederland B.V.
Privacy
Rondweg 13
6515 AS Nijmegen

Applicom Nederland B.V. – april 2024

Applicom  Universiteit Twente 6 Normaal formaat

Contact

We staan u graag te woord!

Heeft u vragen over onze certificeringen of documentatie? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar +31 (0)24 35 22 571

Applicom Nederland B.V.                                         
Rondweg 13, 6515 AS Nijmegen 

Postbus 6881, 6503 GJ Nijmegen

Meer over ons

Applicom  Universiteit Twente 10 normaal formaat

Over ons

Applicom  Universiteit Twente 8 Normaal formaat

Certificaten

Applicom  Universiteit Twente 9 normaal formaat

Vacatures

Applicom  Universiteit Twente 5 Normaal formaat

contact

Logo Applicom Brandpreventie part of Unica FC

Applicom is sinds 1960 actief in alle disciplines van bouwkundige brandpreventie en zorgt met bouwkundige brandveiligheidsoplossingen en materialen dat een brand zich niet snel en onvoorspelbaar uitbreidt.

24/7 bereikbaar voor u als klant

Applicom Nederland B.V.

Rondweg 13
6515 AS Nijmegen

Neem contact met ons op

Applicom Nederland BV

Ontwerp en realisatie door